Het Mystieke Huwelijk, de balans tussen jouw innerlijke man en vrouw.

Bij een evenwichtige persoonlijkheid kunnen beide delen van de psyché, animus (mannelijk) en anima (vrouwelijk), zich beide vrijelijk manifesteren in het bewustzijn en in het gedrag. Door opvoeding, en de normen die door onze maatschappij wordt opgelegd aangaande ‘mannelijkheid’ of ‘vrouwelijkheid’ wordt het ene echter soms ontwikkeld en het andere niet.

Veel mensen leven daardoor of overwegend in de vrouwelijke pool of overwegend in de mannelijke pool. Je kunt ook een pool in jezelf ontkennen, zoals een man soms zijn vrouwelijke, gevoelige eigenschappen niet wil laten zien aan de buitenwereld, of een vrouw niet voor zichzelf durft op te komen.

Werken met de energieën

Door te werken met de mannelijke en de vrouwelijk pool, wordt je bewust wanneer je eenzijdig, in één pool, in de dualiteit bent en kun je toe naar het gelijktijdig bestaan, de polariteit.

In ieder van ons leven dus twee ogenschijnlijk contrasterende principes, je zou kunnen zeggen, het mannelijke en het vrouwelijke principe. Oftewel, ieder mens heeft vrouwelijke en mannelijke energie. Het samen laten komen van de beide polen in ons creëert mogelijkheden, als een geboorteproces, waardoor iets nieuws kan ontstaan en we in staat zijn het hoogste potentieel uit onszelf te halen.

Het bijzondere van de tijd waarin wij nu leven is dat beide principes, het mannelijke en het vrouwelijke, elkaar in het midden gaan ontmoeten. Er ontstaat een wederzijds begrip tussen het mannelijke principe en het vrouwelijke principe en door dat wederzijdse begrip zal het respect groeien voor onszelf én voor de ander. Daarmee creëren wij een wereld die in balans leeft met zichzelf, een wereld die uiting geeft aan de Goddelijke Kracht.

Vrouwelijke energie

De vrouwelijke energie is de aarde, de baarmoeder, waaruit alles wordt geboren. In haar duisternis groeit het niets tot iets. Ze is het leven, de uitgelatenheid, ze stroomt. Ze heeft geen doel, geen richting; ze beweegt, ze stroomt.

Vrouwen die overwegend in de vrouwelijke pool zitten kenmerken zich o.a. door hun rijke fantasiewereld, hun creativiteit en hun intuïtief vermogen. Maar zij kenmerken zich ook door hun onvermogen hier handen en voeten aan te geven op deze aarde en hun onvermogen grenzen te stellen en werkelijk ‘voor zichzelf te gaan staan’. De kwetsbare vrouwelijke kant mist als het ware de bescherming van een gebalanceerde mannelijke kant.

Mannelijke energie

De mannelijke energie is verbonden met de hemel. Hij is puur bewustzijn, focus, stabiliteit; de compassievolle onthechting, die uitnodigt grenzen te verleggen en op eigen benen te staan. Hij is doelgericht en helder.

Mannen die overwegend in de mannelijke pool zitten, zijn daarentegen herkenbaar aan hun uitvergroot rationeel vermogen zonder basis in het gevoel. Zij hebben een groter vermogen tot structureren, beredeneren en grenzen aangeven, maar missen de nuancering van een gevoelsmatige kant.        

Polariteit in plaats van dualiteit: de polen bestaan naast elkaar in je

Plus en plus stoten elkaar af. Min en min ook. Het mooie van de man en vrouw is nu juist de polariteit tussen beiden. Zodra je onderscheid kunt maken tussen de vrouwelijke en mannelijke energie, wordt het makkelijker om ze enerzijds in te zetten op het moment dat je ze nodig hebt, en anderzijds om volledig jezelf te zijn in plaats van te leven volgens beperkende energiepatronen die je als waar bent gaan aannemen.

Het mannelijke en vrouwelijke in je kunnen elkaar dus ook prachtig aanvullen. De innerlijke man beschermt met zijn kracht de innerlijke vrouw. De innerlijke vrouw kan zich veilig gaan voelen. Als je met beide polen bevriend raakt, als je kunt herkennen wanneer de een of de ander vervormt, en als je kunt zien wat hun gezonde expressievorm is, dan ben je behoorlijk in balans.

Als je mannelijke en je vrouwelijke kant samen tegelijk aanwezig zijn in je, dan spreken we van evenwicht tussen geven en ontvangen, bij jezelf zijn. Het mystieke huwelijk voegt iets wat uit elkaar was samen, je man en vrouw versmelten. Als het mannelijke en vrouwelijke in je precies gelijk zijn en elkaar liefhebben, wordt je een kanaal voor universele liefde.

Geef beide energieën weer een plek in jezelf. Draag bij aan evenwicht in de wereld. Beide willen namelijk maar één ding: elkaar ontmoeten en één worden.