De reis van de Held

De reis naar jouw authentieke en ware zelf laat zich goed beschrijven als een reis door een onbekend landschap. Om iets nieuws in jezelf te kunnen aanboren en op koers te blijven moeten je van tijd tot tijd je comfortzone verlaten en je angsten overwinnen.  Om groei in gang te zetten en om je ware potentieel te ontsluiten, moeten je grenzen verleggen, afscheid nemen van beperkt bewustzijn, je schaduw recht aankijken en soms door de donkere nacht van de ziel.

Je moet je bewust worden van wie je bent, je ware zelf, en je potentieel aan talenten verwezenlijken. Daarvoor ben je hier. Je levensweg is tevens een zoektocht naar dit potentieel. De weg openbaart zich door deze gewoon te gaan en toont zich aan je door er bewust bij stil te staan. Als je reflecteert op ervaringen in de buitenwereld doe je inzichten op en kan de reis je transformeren.

Een innerlijk weten

De Reis van de Held volgt, een oerverhaal, een oermythe die in jou verweven zit, de persoon die moedig zijn eigen weg gaat. Een idee dat diep in jouw ziel verankerd zit. Het raakt je in een innerlijk weten en in een verlangen dat je jouw unieke pad moet gaan, op zoek naar het mysterie van het leven. Het oerverhaal helpt je te realiseren wat je ten diepste wil en wijst de weg naar een zinvolle bestemming. Het gaat er uiteindelijk over om samen te kunnen vallen met je eigen wezen. Wie ben je eigenlijk en wat kom je hier doen? Om dat te weten te komen zit er niets anders op dan op reis te gaan.

Het al dan niet bewust gaan van jouw levensweg en moedige keuzes maken, bepaalt of je een Reis van de Held aflegt, of dat je gewoon leeft. Als je de hulp van een gids aanneemt en wat je leert ook echt toepast, je angst en weerstand overwint en over de drempel overstapt, gaan je de Reis van de Held. Het vraagt nogal wat van je. Maar dan brengt het je ook veel. Het is een vallen en weer opstaan. Door het dal gaan, en de top bereiken. In het duister durven tasten en in het licht durven staan. Opbranden en herboren uit de as herrijzen.

Je eigen weg gaan 

Niets is zo uitdagend in het leven als je eigen weg gaan, alleen durven staan. Uit de tredmolen stappen en kiezen om het anders te doen dan collega’s, familie en vrienden. Het kan ook eenzaam voelen om bewuste en moedige keuzes te maken. Het idee je eigen weg te moeten gaan raakt ook een gevoel van eenzaamheid. Alsof je je dan moet losmaken van het gebaande pad en alle mensen die zich daarop bevinden. Bewust deze reis of zoektocht aanvangen, vergt dan ook moed. Het is een bewuste keuze. Als je eenmaal op weg gaat, kun je niet meer terug.

Deze levensweg is in essentie een zoektocht naar jezelf. Naar waarderen wie je bent. Je kunt uiteindelijk alleen maar jezelf zijn, en je eigen weg gaan en voor jezelf kiezen, voor wat jij belangrijk vind. Keer op keer. Het is niet een keus die je één keer maakt en waar je dan voor altijd van af bent. Er zijn om de zoveel jaren, in verschillende levensfasen, steeds weer nieuwe situaties en uitdagingen. En zo biedt het leven je steeds een kans om verder te groeien.