Familieopstellingen Groningen

Familieopstellingen is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem (bijvoorbeeld je gezin van herkomst, werkplek, relatie, gezin, welk systeem dan ook) Je leert over de verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen. We werken met opstellingen als een soort ‘foto’ van jouw innerlijke beeld.

Vaak hebben mensen van alles geprobeerd, maar niets lijkt echt te helpen. Met de systemische manier van kijken benader je de situatie vanuit een ander perspectief, je systeem van herkomst.

Je familie is het eerste ‘systeem’ waar je onderdeel van uitmaakt. Hedendaagse knelpunten of problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen gewoontes, ideeën en overtuigingen. Soms van generaties lang. De systemische benadering kan je helpen meer je eigen weg te gaan. Resultaat, meer in je kracht komen, meer greep op je leven krijgen en meer helderheid.                     

Tijdens deze avond is er ruimte voor twee opstellingen. Dat wil zeggen dat er twee personen zijn die een thema en/of vraag kunnen inbrengen waar we naar zullen gaan kijken. Dit doen we mede met behulp van de aanwezige representanten die de rol van iemand op zich kunnen nemen tijdens een opstelling.                         

Degene die een thema en/of vraag inbrengt en waar we mee zullen gaan werken betaalt voor deelname € 75,00. Representanten betalen voor deelname € 25,00.

Het blijkt vaak dat ook de representanten veel profijt kunnen hebben van de helende kracht van wat er gebeurt tijdens een opstelling en/of door een groeiend inzicht in hetgeen zich tijdens een opstelling ontvouwd.

Donderdag 18 april 2024. 19:00 t/m 22:00. De Bloeiende Lotus. Groningen. Noorderhaven 57. 9712 VJ. Groningen.