Familie opstellingen en systemisch werk

Als er iets ernstigs of ongewoons gebeurt in een familie, dan blijft dat doorwerken in het familiesysteem totdat dat lot door iemand herkend en erkend wordt.

Wanneer om welke reden dan ook een of meerdere van deze wetten in een (familie)systeem niet worden nagekomen, ontstaat er uit liefde een (onbewuste en ongezonde) dynamiek om het systeem compleet en heel te houden. Alle personen die bij dit systeem horen (of hoorden) kunnen jou systemisch beïnvloeden.

Een opstelling kan hierover veel helderheid geven, en de ruimte creëren voor transformatie en heling.