De levensweg van de mens in films verbeeld

Het is een universeel oerverhaal, een verhaal met archetypische patronen, een oermythe die in ons allemaal verweven zit, de persoon die moedig zijn eigen weg gaat. Een idee dat diep in onze zielen verankerd zit. Het raakt ons in een innerlijk weten en in een verlangen dat we ons unieke pad moeten gaan, op zoek naar het mysterie van het leven. Het oerverhaal helpt ons te realiseren wat we ten diepste willen en wijst de weg naar een zinvolle bestemming.

Alle verhalen (films) gaan er uiteindelijk over om samen te kunnen vallen met je eigen wezen. Wie ben je eigenlijk en wat kom je hier doen? Om dat te weten te komen zit er niets anders op dan op reis te gaan. Het bekende te verlaten en de sprong wagen naar het onbekende.

Fasen van de reis 

De verhaallijnen in veel films zijn beïnvloed door dit thema en de verschillende fasen van de reis als belangrijke basis voor hun verhalen. Het thema spreekt immers een verlangen aan dat ieder van ons koestert.

De films: Jonathan Livingston Seagull, Un prophete, Dances with wolves, Life of Pi, Into the wild, The lion king, Big fish, The Young and Prodigious T.S. Spivet, en A monsters call kunnen je helpen om jouw eigen levensverhaal en indrukken te ordenen.

Mysterie van het leven

Door de structuur die deze prachtige films bieden, kun je verbanden leggen tussen jouw eigen ervaringen, en door deze in een bepaalde volgorde te plaatsen, ontstaat een betekenisvol geheel. Zo kun je het mysterie van het leven begrijpen, bewustzijn ontwikkelen en grip krijgen op het leven.                       

Eigenlijk zeggen die films op een onbewust niveau tegen de toeschouwer: “het wordt tijd dat jij dat ook doet!”. Het is een uitnodiging, een oproep om uit de comfortzone te stappen.