Het mystieke huwelijk,
de balans tussen de innerlijke man en vvrouw

Bij een evenwichtige persoonlijkheid kunnen beide delen van de psyché, animus (mannelijk)
en anima (vrouwelijk), zich beide vrijelijk manifesteren in het bewustzijn en in het gedrag.
Door opvoeding, en de normen die door onze maatschappij wordt opgelegd aangaande
‘mannelijkheid’ of ‘vrouwelijkheid’ wordt het ene echter soms ontwikkeld en het andere niet.
Veel mensen leven daardoor of overwegend in de vrouwelijke pool of overwegend in de
mannelijke pool. Je kunt ook een pool in jezelf ontkennen, zoals een man soms zijn
vrouwelijke, gevoelige eigenschappen niet wil laten zien aan de buitenwereld, of een vrouw
niet voor zichzelf durft op te komen.
Door te werken met de mannelijke en de vrouwelijk pool, wordt je bewust wanneer je
eenzijdig, in één pool, in de dualiteit bent en kun je toe naar het gelijktijdig bestaan, de
polariteit.

In ieder van ons leven dus twee ogenschijnlijk contrasterende principes, je zou kunnen
zeggen, het mannelijke en het vrouwelijke principe. Oftewel, ieder mens heeft vrouwelijke
en mannelijke energie. Het samen laten komen van de beide polen in ons creëert
mogelijkheden, als een geboorteproces, waardoor iets nieuws kan ontstaan en we in staat
zijn het hoogste potentieel uit onszelf te halen.
Het bijzondere van de tijd waarin wij nu leven is dat beide principes, het mannelijke en het
vrouwelijke, elkaar in het midden gaan ontmoeten. Er ontstaat een wederzijds begrip tussen
het mannelijke principe en het vrouwelijke principe en door dat wederzijdse begrip zal het
respect groeien voor onszelf én voor de ander. Daarmee creëren wij een wereld die in balans
leeft met zichzelf, een wereld die uiting geeft aan de Goddelijke Kracht.


Polariteit in plaats van dualiteit: de polen bestaan naast elkaar in je.

De vrouwelijke energie is de aarde, de baarmoeder, waaruit alles wordt geboren. In haar
duisternis groeit het niets tot iets. Ze is het leven, de uitgelatenheid, ze stroomt. Ze heeft geen
doel, geen richting; ze beweegt, ze stroomt.
Vrouwen die overwegend in de vrouwelijke pool zitten kenmerken zich o.a. door hun rijke
fantasiewereld, hun creativiteit en hun intuïtief vermogen. Maar zij kenmerken zich ook
door hun onvermogen hier handen en voeten aan te geven op deze aarde en hun
onvermogen grenzen te stellen en werkelijk ‘voor zichzelf te gaan staan’. De kwetsbare
vrouwelijke kant mist als het ware de bescherming van een gebalanceerde mannelijke kant.
De mannelijke energie is verbonden met de hemel. Hij is puur bewustzijn, focus, stabiliteit;
de compassievolle onthechting, die uitnodigt grenzen te verleggen en op eigen benen te
staan. Hij is doelgericht en helder.
Mannen die overwegend in de mannelijke pool zitten, zijn daarentegen herkenbaar aan hun
uitvergroot rationeel vermogen zonder basis in het gevoel. Zij hebben een groter vermogen
tot structureren, beredeneren en grenzen aangeven, maar missen de nuancering van een
gevoelsmatige kant.
Plus en plus stoten elkaar af. Min en min ook. Het mooie van de man en vrouw is nu juist de
polariteit tussen beiden.

Polariteit in plaats van dualiteit: de polen bestaan naast elkaar in je.

Het mannelijke en vrouwelijke in je kunnen elkaar echter ook prachtig aanvullen. De
innerlijke man beschermt met zijn kracht de innerlijke vrouw. De innerlijke vrouw kan zich
veilig gaan voelen.
Als je mannelijke en je vrouwelijke kant samen tegelijk aanwezig zijn in je, dan spreken we
van evenwicht tussen geven en ontvangen, bij jezelf zijn. Het mystieke huwelijk voegt iets
wat uit elkaar was samen, je man en vrouw versmelten. Als het mannelijke en vrouwelijke in
je precies gelijk zijn en elkaar liefhebben, wordt je een kanaal voor universele liefde.
Geef beide energieën weer een plek, in jezelf. Draag bij aan evenwicht in de wereld: maak
kennis met je innerlijke man en innerlijke vrouw!
Zodra je onderscheid kunt maken tussen de vrouwelijke en mannelijke energie, wordt het
makkelijker om ze enerzijds in te zetten op het moment dat je ze nodig hebt, en anderzijds
om volledig jezelf te zijn in plaats van te leven volgens beperkende energiepatronen die je als
waar bent gaan aannemen.
Als je met beide polen bevriend raakt, als je kunt herkennen wanneer de een of de ander
vervormt, en als je kunt zien wat hun gezonde expressievorm is, dan ben je behoorlijk in
balans.
De vrouwelijke energie is eeuwenlang onderdrukt. Mannelijke energie is de norm geworden.
Maar de vrouwelijke energie wordt meer en meer beschikbaar, en de opdracht nu, voor
zowel vrouwen als mannen, is om haar lief te hebben, te eren, en te belichamen, zodat ook de
mannelijke energie weer zijn plek kan innemen, naast haar, als de liefdevolle aanwezigheid
die hij is. Beide willen namelijk maar één ding: elkaar ontmoeten en één worden.